Tillbaka

2019-02-17

Lida eller leda genom projektet

Tro på det man gör och förstå nyttan är avgörande för att lyckas i sina projekt.

Som professionell projektledare får man oftast sina projekt från en projektägare och eller en styrgrupp. Syftet och målet för projektet skall framgå tydligt. Trots det driver vi många projekt där vi som projektledare, i bästa fall själva försöker hitta definitioner på syfte och mål.

Syftet skall svara på frågan ”varför”, medan målet på ”vad”. Målet ska ge tydlighet medan syftet ska ge energi och motivation.

Du som ledare är ansvarig för att förstå uppdraget, det förväntas av dig.

Du kommer aldrig att kunna leverera bra resultat om du inte vågar ifrågasätta och ställa obekväma frågor för att tydliggöra syfte och mål om de är oklara.

Vi använder cookies för bästa kundupplevelse. Vill du veta mer om vad cookies gör, läs här. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av cookies.